top of page

En fluga på väggen - observationer från arbetsplatsmöten

Uppdaterat: 14 nov. 2022

Många medarbetare har under åren beskrivit för mig att möten på arbetsplatsen ofta förknippas med negativa känslor. Detta har jag fått höra från både personer som trivs och de som inte trivs på sin arbetsplats. Det har lett till att jag blivit mer och mer nyfiken på vilka orsaker som kan ligga bakom. I min roll som organisationspsykolog har jag haft förmånen att vara ”en fluga på väggen” under många olika möten, såväl i ledningsgrupper som medarbetargrupper. I den här texten tänkte jag ta upp några av de observationer jag gjort kring vad som är mest betydelsefullt för upplevelsen av mötet som antingen positivt eller negativt. I detta inlägg har jag utgått ifrån att en chef önskar förbättra sina möten, följande 5 områden kan vara bra att reflektera över.