top of page

Hur du som chef kan stimulera utåtriktat och handlingsinriktat fokus hos dina medarbetare

Uppdaterat: 28 nov. 2022

Redan som nyfödda och senare som små barn, stora barn, unga vuxna och slutligen som fullvuxna finns det två motstridiga utvecklingskrafter som påverkar våra liv på ett kraftfullt sätt. Om dessa utvecklingskrafter hanteras på ett bra sätt, stärks förmågan att göra egna, självständiga val.