top of page

Ledningsgruppen - från passivt motstånd till aktivt engagemang

Uppdaterat: 22 sep. 2023


VD:n Eva har under en tid fått coaching av mig, där hon främst har fokuserat på hur hon ska få ett ökat engagemang i sin ledningsgrupp. Hon är ny på sin post sedan 6 månader och har börjat komma in i rollen mer och mer. Men hon ser att det är flera saker som brister och hon har reflekterat kring vad det är och hur hon ska tackla det.


Företagets kultur

Kulturen på företaget är avslappnad, tillåtande, positiv och stressen är hög, mycket på grund av att det går bra med kärnverksamheten och nya uppdrag kommer in löpande. Därför är det inte ovanligt att möten avbokas i sista stund eller att man sköter vissa egna saker under möten. Dock startas nya uppdrag utan en ordentlig planering, vissa mindre lönsamma och ibland mer krävande uppdrag får förtur, helt enkelt för att ingen riktig värdering skett. Här ser Eva en potential för stressreduktion och ökad intäkt.


Utmaningar

Några andra konkreta exempel på utmaningar att hantera är

  • Flera i ledningsgruppen har tagit upp att uppföljning av olika uppdrag och projekt brister

  • Några har fällt kommentarer om att det är dåligt engagemang i det som sägs på möten

  • Även om kulturen är avslappnad kan det vara svårt att ta upp kritik, det avfärdas lätt

  • Lars, en erfaren och omtyckt marknadschef, är ofta upptagen med sin dator eller telefon under ledningsgruppens möten. Hans dator är öppen och han är relativt diskret när han gör något med den, men Eva tycker att det tar fokus och intresse från de ämnen som diskuteras.

Eva väljer att fokusera på utmaningen som är kopplad till Lars beteende först. Det finns ett signalvärde i att ta upp det han gör, som kan ha positiv effekt på hela ledningsgruppen, tror Eva. Hon vill också därigenom stärka den psykologiska tryggheten i gruppen.


Hon har hittills inte velat stöta sig med Lars och har därför valt att avvakta istället för att ge feedback. Men mötena har blivit alltmer tröga och upplevelsen av enighet och nära samarbete lyser med sin frånvaro. Eva är övertygad om att det skulle kunna gå bättre för hela företaget om ledningsgruppen var mer sammansvetsad.


Det är för många en självklarhet att det är viktigt att vara strategisk och noggrann i sin prioritering i motgång. För Eva är det precis lika viktigt i medgång, dock kan det positiva skeendet få en att tappa sin “edge”. Att göra så bra som möjligt utifrån förmåga och utgångsläge, gäller.


Vad kan göras?

Eva bollar olika alternativ med mig som coach. Utifrån Lars beteende, som också i mindre skala återfinns hos andra, funderar hon på olika vägar framåt. Stress är en given utgångspunkt för flera i ledningsgruppen, om de är stressade blir det svårt för dem att vara fullt närvarande. Hon landar i att det finns åtminstone 3 saker hon skulle kunna tänka sig att göra.

  • Ta ett individuellt möte med Lars, där hon är tydlig med sina tankar och sin vision om att de skulle kunna få till ett bättre samarbete i ledningsgruppen om alla var fullt närvarande

  • Följa upp det med att beskriva samma sak i ledningsgruppen och då redan ha Lars med sig och ev ha hört med honom om hon kan använda hans beteende som exempel (inkl förklaring om stress)

  • Avsätta ställ-tid, mellan olika möten och aktiviteter, så att det blir lättare att avsluta det som gjorts och förbereda det som kommer


Är du nyfiken på forskningen kring effektiva ledningsgrupper? Läs här


(Exemplet med Eva är fiktivt, detaljer har hämtats från olika sammanhang och olika företag.)

203 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page