top of page

Troxlereffekten på hemmajobbande

Uppdaterat: 24 okt. 2022

Många av oss har helt plötsligt fått en totalt förändrad arbetsmiljö. Utan någon direkt förvarning har arbetsplatsen ändrat skepnad från den ena dagen till den andra. Antingen har det blivit lugnare nu och det har blivit möjligt att göra saker i rätt ordning utifrån hur viktiga de är, medan det tidigare kom en massa intryck från alla möjliga håll och olika personer drog uppmärksamheten åt det ena eller det andra hållet. Då har resultatet av Corona blivit positivt i den meningen att arbetet blir mindre utifrån styrt och mer grundat i vad som är verkligt viktigt. Det blir kanske möjligt att göra klart en sak innan fokus skiftar till nästa.


För andra har det blivit mindre stillsamt på grund av att hemmakontoret delas med en stressad partner eller till och från med halvsjuka barn, med överskottsenergi. Närheten till lockelser i den privata miljön kan också försvåra koncentrationen. Hur har det blivit för dig? Gemensamt för båda dessa scenarier är dock att vi är i en situation som kräver vår uthållighet. Vi behöver behålla riktning och självkontroll, fast vi inte vet vad som händer framöver. Och det är svårt att hålla fokus på samma sak en längre tid, vilket Troxlereffekten visat. Jag återkommer till den.


Ytterligare en gemensam faktor är att kontakten med kollegorna och chefen riskerar att minska, vilket har en grundläggande påverkan på vår motivation.

Baserat på modern motivationsteori, finns det några saker du kan vara extra vaksam på i den här situationen:

  • Arbetsplatserkännandet, kollegors och chefs reaktioner och feedback på det jobb som du gör minskar. Upplevelsen av att vara kompetent och kunnig på jobbet uteblir. Tankar och idéer utbyts inte lika naturligt och frekvent och det uppstår lätt ett tomrum.

  • Samhörigheten och känslan av att tillhöra en grupp avtar när kontakten blir mindre. Vardagliga arbetsmöten, kaffepauser och luncher fyller en viktig funktion av att hålla ihop en arbetsplats. Upplevelsen av grupp- och/eller teamtillhörigheten minskar. Du kan känna dig ensam och jobbet känns kanske mindre meningsfullt. Informationsutbyte och kommunikation blir extra viktigt.

  • Graden av autonomi, förmågan att arbeta självständigt, är beroende av att det finns tydliga riktlinjer och mål för vad du ska göra. Många arbetar väldigt självständigt nu, men vissa saknar grundläggande förutsättningar för att kunna göra det.

Dessa punkter påverkar motivationen starkt enligt forskningen. När du inte har känslan av att vara kompetent, när du inte tillhör en meningsfull social enhet och när du inte förmår arbeta självständigt, påverkas din inre motor och energi negativt. Det blir svårare att behålla koncentrationen på uppgiften. Det uppstår nya krav på våra förmågor till fokus, motivation och självledarskap.

Vad kan vi göra för att motverka de negativa effekterna?

  • Behåll frekvent kontakt med dina kollegor och din chef, jobba på att behålla feedbackkulturen och gemenskapen. Via telefon eller online via Skype, Teams eller Zoom exempelvis. Omfamna det digitala arbetslivet.

  • Sätt tydliga mål och bryt ned dina arbetsuppgifter i mindre delmål, ha veckofokus och dagfokus på vad du vill göra.

  • Fokusera på det du kan påverka - det du inte kan påverka stjäl energi.

  • Möt dina negativa tankar med självmedkänsla, låt inte självkritiken få allt utrymme.

  • Var vaksam på information du får och sprider vidare. Det är lätt att information selekteras och tolkas felaktigt utifrån personlighet, intresse, kunskap och erfarenhet. Missförstånd är kostsamt för en grupp och en organisation.

  • Var mån om din hälsa. Tänk på att du får med följande områden; motion, kost, återhämtning, mental närvaro och sociala relationer.

Slutligen vill jag komma tillbaka till Troxlereffekten - en habitueringseffekt, som försvårar för hjärnan att hålla uppmärksamhet på samma sak en längre tid. Fundera över hur du påverkas i ditt arbete, kanske ska du ta korta pauser lite oftare för att bibehålla fokus?
60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page