FÖRELÄSNING/UTBILDNING

Inspiration, eftertanke, vägledning

En föreläsning kan vara ett bra sätt att starta upp ett arbete med exempelvis arbetsmiljön i organisationen, på avdelningen, i arbetsgruppen. Det är en möjlighet att få med alla på det som just nu är viktigt för er; en förändringsresa, en hållbar och tydlig ledarskapsfilosofi, en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, riktlinjer och beteendenormer som överensstämmer med era grundvärderingar.

Exempel på uppskattade föreläsningar:

"Teaming - det moderna arbetslivets viktigaste förmåga?"

"Från motarbetare till medarbetare"

"Psykologisk trygghet - hur kan det hjälpa vårt team?"

"Varför är mod så viktigt för en chef?"

"Buffert mot konflikter"

"Grönt, gult eller rött? Den goda eller dåliga stressen?"

"Några enkla knep för att lyckas med svåra samtal"

"Förankrad förändring - ett ansvarsfullt ledarskap"

"5 steg för att maxa teamets samarbete"

"Vad kan vi lära av positiv psykologi?"

UTBILDNING

AFA har godkänt Nyström Psykologi AB som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att du som kund kan få upp till 70% rabatt på priset. Läs mer här

Beskrivning av utbildningar:

​​

Teaming

(1-dagskurs digitalt)

I dagens arbetsliv krävs det goda förmågor att samarbeta, i olika konstellationer, med olika team. Företag förändras inom organisationens ramar, företag går samman med andra, där normer, rutiner och sätt att arbeta skiljer sig åt. Det är inte alltid vi hinner lära känna varandra, men vi förväntas bibehålla hög effektivitet och prestation även under förändrade omständigheter. Att kunna vilka processer som påverkar vår trivsel och förmåga till prestation blir avgörande.

Kursen ger dig konkreta verktyg och ger dig beskrivningar och modeller som gör att du förbättrar din förmåga att arbeta i team.

Agenda och mer info om kursen här

Lyckas med dina samtal 

(1 dagskurs – digitalt)

Chefer, HR-personal och skyddsombud ställs ofta inför svåra samtal som är viktiga för medarbetaren och för verksamheten. I utbildningen lär du dig hur du kan lägga upp ett samtal, vilket förhållningssätt och vilka strategier du kan ha för att få bättre kontroll på samtalet. Du får konkreta verktyg men också möjlighet att lära dig mer om egna utvecklingsområden och styrkor. Genom träning på reella case får du kunskap och tips som gör dig mer trygg och säker inför kommande samtal. 

Agenda och mer info om kursen härUtveckla dina psykologiska färdigheter som chef 

(2 dagar på plats + 1 dag uppföljning digitalt)

Chefsrollen innebär såväl administrativa förmågor som mellanmänskliga. I den här kursen får du möjlighet att lära dig mer om den mellanmänskliga delen av chefskapet, hur du med psykologin som hjälp kan stärka dina medarbetare, förbättra samarbetet i era team, få en tydligare, mer precis kommunikation och skapa mer trygghet och tillit hos medarbetarna. Nyckelord där du kan nå effekt är; motivation, ansvar, engagemang. Tid finns under kursen för reflektion, diskussioner, färdighetsträning samt grupparbete. Kursen innehåller också ledarskapsteori och exempel från forskning.

Agenda och mer info om kursen här

OSA – praktiska tillämpningar (på förfrågan)

(1 dagskurs – digitalt)

Hur kan ni tillämpa kraven som finns i OSA 2015:4? Vad kan du som chef göra för att skapa en tillfredsställande organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur kan samarbetet med skyddsombud underlättas? Vilka hinder och möjligheter för samarbete finns?

Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar på färdigheter som är användbara i rollen som chef eller skyddsombud. I kursen ges konkreta verktyg, tips och råd men kursledaren använder också reflektionsmetoder för att ge deltagaren omedelbar nytta i den praktiska vardagen, genom att utgå ifrån den egna arbetssituationen.

Som ordförande för Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer (2012-2016) var jag och dåvarande styrelsen med och bedömde innehållet i den nya föreskriften OSA 2015:4 utifrån ett psykologiskt perspektiv.