Business Meeting

WEBBINARIER & UTBILDNINGAR

 

WEBBINARIER OCH UTBILDNINGAR

AFA har godkänt Nyström Psykologi AB som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att du som kund kan få upp till 70% rabatt på priset. Läs mer här


WEBBINARIER 2022 (GRATIS):

23 augusti

Effektivitet och trivsel i arbetsgruppen

12:15-13:00 Teams

Anmäl här för länk

UTBILDNINGAR 2022:

13 september

Lyckas med dina samtal

1-dagskurs digitalt

Pris: 5500 kr

11-12 oktober

Chefskurs: Öka medarbetarnas trivsel och prestation med bättre kommunikation

2-dagarskurs på plats + 0,5 dag uppföljning digitalt 

Pris: 9500 kr 

25 oktober

Teaming

1-dagskurs digitalt

Pris: 5500 kr

Vid anmälan ange:

1. Kursnamn 

2. Faktureringsadress 

3. Ev kostnadsställe  

4. Kontaktperson 


Beskrivning av kurserna:

​​

Lyckas med dina samtal

Chefer, HR och skyddsombud ställs ofta inför svåra samtal. I kursen lär du dig hur du kan lägga upp ett samtal, vilka förhållningssätt och konkreta strategier du kan använda för bästa resultat. Du får verktyg men också möjlighet att lära dig mer om egna styrkor och utvecklingsområden. Genom träning med reella case får du kunskap och tips som gör dig mer trygg inför kommande samtal. Läs mer här

Chefskurs: Öka medarbetarnas trivsel och prestation med bättre kommunikation 

(2 dagar på plats + 0,5 dag uppföljning digitalt)

Chefsrollen innebär såväl administrativa förmågor som mellanmänskliga. I den här kursen får du möjlighet att lära dig mer om den mellanmänskliga delen av chefskapet, hur du med psykologin som hjälp kan stärka dina medarbetare, förbättra samarbetet i era team, få en tydligare, mer precis kommunikation och skapa mer trygghet och tillit hos medarbetarna. Nyckelord där du kan nå effekt är; motivation, ansvar, engagemang. Tid finns under kursen för reflektion, diskussioner, färdighetsträning samt grupparbete. Kursen innehåller också ledarskapsteori och exempel från forskning.

Agenda och mer info om kursen här


Teaming

(1-dagskurs digitalt)

I dagens arbetsliv krävs det goda förmågor att samarbeta, i olika konstellationer, med olika team. Företag förändras inom organisationens ramar, företag går samman med andra, där normer, rutiner och sätt att arbeta skiljer sig åt. Det är inte alltid vi hinner lära känna varandra, men vi förväntas bibehålla hög effektivitet och prestation även under förändrade omständigheter. Att kunna vilka processer som påverkar vår trivsel och förmåga till prestation blir avgörande.

Kursen ger dig konkreta verktyg och ger dig beskrivningar och modeller som gör att du förbättrar din förmåga att arbeta i team.

Agenda och mer info om kursen här

Effektivitet och trivsel i arbetsgruppen

(45 min, föredrag, Teams)

Genomgång av grundläggande förutsättningar för att kunna samarbeta, trivas och prestera. Hindrande faktorer tas upp samt exempel ges från forskningen, hur framgångsrika grupper gör för att lyckas.

OSA – praktiska tillämpningar (på förfrågan)

(1 dagskurs – digitalt)

Hur kan ni tillämpa kraven som finns i OSA 2015:4? Vad kan du som chef göra för att skapa en tillfredsställande organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur kan samarbetet med skyddsombud underlättas? Vilka hinder och möjligheter för samarbete finns?

Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar på färdigheter som är användbara i rollen som chef eller skyddsombud. I kursen ges konkreta verktyg, tips och råd men kursledaren använder också reflektionsmetoder för att ge deltagaren omedelbar nytta i den praktiska vardagen, genom att utgå ifrån den egna arbetssituationen.

Som ordförande för Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer (2012-2016) var jag och dåvarande styrelsen med och bedömde innehållet i den nya föreskriften OSA 2015:4 utifrån ett psykologiskt perspektiv.