top of page

VERKTYG

Här finns praktiskt stöd i form av forskningsreferenser, mallar, checklistor, modeller eller andra verktyg. Dessa kan förhoppningsvis vara intressant för chefer, HR, organisationskonsulter men även för andra med intresse för självledarskap, ledarskap, teamutveckling och arbetspsykologi.​Varsågod, hoppas att det kan vara till nytta, det är fritt att ladda ned 

Research Ultra Brief - Självledarskap

Research Ultra Brief - Ledarskap

Research Ultra Brief - Teamutveckling

Manifest för att stärka de psykologiska förutsättningarna i teamarbete

Coachingprinciper

Processövningar för team

Tolkningstrappan

Checklista - konflikt

Samtalsnormer arbetsgrupp

Finns det något verktyg som du skulle vilja ha men som du saknar här? Verktyg: Om
bottom of page