top of page

TJÄNSTER

Arbetspsykologi för ökad trivsel och prestation

Kartläggning

Samarbetsmiljö (OSA)

Ledningsgrupp

Arbetsgrupp

Chefer

Med hjälp av en kartläggning kan vi utforma insatser som stärker människorna i din organisation, vilket stärker er konkurrenskraft.

En kartläggning är bra att göra när både när det finns konflikter och när man önskar stärka en redan välfungerande arbetsgrupp eller organisation.

En kartläggning ger information om

NULÄGE

UTMANINGAR

UTVECKLINGSBEHOV

Övriga tjänster

Effektiv ledningsgrupp

Effektiv arbetsgrupp

Förändringsresan

Föreläsning/Utbildning

Coaching

Shadowing

EFFEKTIV LEDNINGSGRUPP

Samspel, reflektion och beslut

Hur ska ledningsgruppens potential utnyttjas bättre? VILKA beteenden leder till högre effektivitet?

HUR kan tydliga resultat uppnås? 


I de flesta ledningsgrupper finns en dold potential. Invanda rutiner och beteenden, som hämmar istället för främjar gruppens prestationer. Den potentialen vill jag få fatt i tillsammans med din grupp. 


Här kommer några exempel på hur den potentialen kan utnyttjas bättre:

  • psykologisk trygghet och tillit - för att säkerställa delaktighet (kollektiv intelligens) samt flödet av kritiska tankar, goda idéer, lärande historier om fel och misstag

  • mer tid för reflektion och utvärdering - så att vi lär av igår och ändrar fokus för imorgon

  • precision i kommunikation

  • struktur samt balans mellan bredd och djup i perspektiv för effektivt beslutsfattande

  • lyhört samspel för att tillvarata den samlade kunskapen i gruppen

  • förståelse för hur tydlighet i mål, roller och uppgifter påverkar resultat

​​​

Vid behov används forskningsbaserade verktyg för ledningsgruppen

-som grupp Team Pro

-för cheferna individuellt Lead forward

EFFEKTIV ARBETSGRUPP

Samarbete och trivsel

Vilka är grunderna för framgångsrikt samarbete och en hög nivå av trivsel i arbetsgrupper?

Vad gör att vi i grupp mobiliserar ansvarskänsla, energi och engagemang?

Vilka hinder finns för grupputveckling och hur kan hindren passeras? Samarbetet är det primära fokusområdet, metoden lösningsorienterad.  

Önskar ni öka effektiviteten i teamet med hjälp av strukturerade teamdebriefs? Läs mer här om vilka effekter det har visat sig ha.

Är du nyfiken på vilken typ av processövningar man kan använda för att arbeta utvecklande med team? Här kan du se exempel

FÖRÄNDRINGSRESAN

Genomtänkt process för att bibehålla motivation, produktivitet och kompetens

Att ta sig från A till B ser ofta enkelt ut på papperet, men är väldigt svårt och krävande i praktiken. Men det finns kunskap och tips att använda; om hindrande och främjande faktorer för att hantera motstånd, oro och besvikelser, som ofta uppstår i kölvattnet av förändringsprocesser.

Vi leder, faciliterar eller coachar er genom er förändringsresa. Det betyder att vi kan vara drivande och hålla i projektet, tillsammans med nyckelpersoner i ert företag, men vi kan också ha en mer tillbakadragen roll och erbjuda råd eller bistå med reflektions- och diskussionsmodeller som ökar sannolikheten för bra beslutsprocesser.


Vi är gärna med, valet är ditt. Skicka ett mail, så kan vi ta ett förutsättningslöst digitalt möte.

FÖRELÄSNING/UTBILDNING

Inspiration, eftertanke, vägledning

En föreläsning kan vara ett bra sätt att starta upp ett arbete med exempelvis arbetsmiljön i organisationen, på avdelningen, i arbetsgruppen. Det är en möjlighet att få med alla på det som just nu är viktigt för er; en förändringsresa, en hållbar och tydlig ledarskapsfilosofi, en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, riktlinjer och beteendenormer som överensstämmer med era grundvärderingar.

Exempel på uppskattade föreläsningar:

"Teaming - det moderna arbetslivets viktigaste förmåga?"

"Från motarbetare till medarbetare"

"Psykologisk trygghet - hur kan det hjälpa vårt team?"

"Varför är mod så viktigt för en chef?"

"Buffert mot konflikter"

"Grönt, gult eller rött? Den goda eller dåliga stressen?"

"Några enkla knep för att lyckas med svåra samtal"

"Förankrad förändring - ett ansvarsfullt ledarskap"

"5 steg för att maxa teamets samarbete"

"Vad kan vi lära av positiv psykologi?"

UTBILDNING

AFA har godkänt Nyström Psykologi AB som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att du som kund kan få upp till 70% rabatt på priset. Läs mer här

Beskrivning av utbildningar:

​​

Teaming

(1-dagskurs digitalt)

I dagens arbetsliv krävs det goda förmågor att samarbeta, i olika konstellationer, med olika team. Företag förändras inom organisationens ramar, företag går samman med andra, där normer, rutiner och sätt att arbeta skiljer sig åt. Det är inte alltid vi hinner lära känna varandra, men vi förväntas bibehålla hög effektivitet och prestation även under förändrade omständigheter. Att kunna vilka processer som påverkar vår trivsel och förmåga till prestation blir avgörande.

Kursen ger dig konkreta verktyg och ger dig beskrivningar och modeller som gör att du förbättrar din förmåga att arbeta i team.

Agenda och mer info om kursen här

Lyckas med dina samtal 

(1 dagskurs – digitalt)

Chefer, HR-personal och skyddsombud ställs ofta inför svåra samtal som är viktiga för medarbetaren och för verksamheten. I utbildningen lär du dig hur du kan lägga upp ett samtal, vilket förhållningssätt och vilka strategier du kan ha för att få bättre kontroll på samtalet. Du får konkreta verktyg men också möjlighet att lära dig mer om egna utvecklingsområden och styrkor. Genom träning på reella case får du kunskap och tips som gör dig mer trygg och säker inför kommande samtal. 

Agenda och mer info om kursen här


Utveckla dina psykologiska färdigheter som chef 

​(2 dagar på plats + 1 dag uppföljning digitalt)

Chefsrollen innebär såväl administrativa förmågor som mellanmänskliga. I den här kursen får du möjlighet att lära dig mer om den mellanmänskliga delen av chefskapet, hur du med psykologin som hjälp kan stärka dina medarbetare, förbättra samarbetet i era team, få en tydligare, mer precis kommunikation och skapa mer trygghet och tillit hos medarbetarna. Nyckelord där du kan nå effekt är; motivation, ansvar, engagemang. Tid finns under kursen för reflektion, diskussioner, färdighetsträning samt grupparbete. Kursen innehåller också ledarskapsteori och exempel från forskning.

Agenda och mer info om kursen här


​OSA – praktiska tillämpningar (på förfrågan)

​(1 dagskurs – digitalt)

Hur kan ni tillämpa kraven som finns i OSA 2015:4? Vad kan du som chef göra för att skapa en tillfredsställande organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur kan samarbetet med skyddsombud underlättas? Vilka hinder och möjligheter för samarbete finns?

Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar på färdigheter som är användbara i rollen som chef eller skyddsombud. I kursen ges konkreta verktyg, tips och råd men kursledaren använder också reflektionsmetoder för att ge deltagaren omedelbar nytta i den praktiska vardagen, genom att utgå ifrån den egna arbetssituationen.

Som ordförande för Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer (2012-2016) var jag och dåvarande styrelsen med och bedömde innehållet i den nya föreskriften OSA 2015:4 utifrån ett psykologiskt perspektiv. 

COACHING

För utveckling, självinsikt och ny riktning

Chefscoaching och medarbetarcoaching. I mötet, ansikte mot ansikte eller online, finns möjlighet att fånga upp motivation, mål- och rollförståelse samt behov av stöd framåt. Alla dessa faktorer är avgörande för att kunna prestera och trivas på arbetsplatsen. I mötet med en coach ges en nödvändig tid för reflektion och eftertanke, sortering och prioritering av uppgifter och fokusområden. 


Med en ökad förståelse för hur nuläget ser ut finns bättre förutsättningar att navigera i framtiden.

Läs om våra coachingprinciper.

Vid behov används ett verktyg som heter Lead forward.

SHADOWING

Prova något nytt

Er ledningsgrupp fungerar bra, men ni nöjer er inte med det. Ni vill utvecklas vidare och tror att det kan bli ännu bättre.


Eller; någonting fattas i arbetsgruppen för att ni ska få det där riktiga lyftet, resultaten infinner sig inte eller blir inte vad ni hade tänkt er. Det finns en osäkerhet kring vad ni faktiskt kan göra för att ta nästa steg.

Kanske är det trivseln som inte finns. Folk har ingen lust att gå på gemensamma möten, många uteblir eller är närvarande utan att vara fokuserade.

Prova att bjuda in mig som skugga, för att samla in information under 2-5 tillfällen. Därefter får ni en massa förslag på hur ni kan förbättras. 

Tjänster: Tjänster
bottom of page