top of page

COACHING

För utveckling, självinsikt och ny riktning

Chefscoaching och medarbetarcoaching. I mötet, ansikte mot ansikte eller online, finns möjlighet att fånga upp motivation, mål- och rollförståelse samt behov av stöd framåt. Alla dessa faktorer är avgörande för att kunna prestera och trivas på arbetsplatsen. I mötet med en coach ges en nödvändig tid för reflektion och eftertanke, sortering och prioritering av uppgifter och fokusområden. 


Med en ökad förståelse för hur nuläget ser ut finns bättre förutsättningar att navigera i framtiden.

Läs om våra coachingprinciper.

Vid behov används ett verktyg som heter Lead forward.

Samtal på kontoret
Coaching: Om
bottom of page