top of page
Getting Coffee

Feedback från kunder

Kunder: Projekt

Gustaf von Segebaden, VD Layher AB

Patrik arbetade med vår nya ledningsgrupp under ett års tid. Uppdraget var att skapa en grund för oss att bygga vidare på. Fokus har legat på tydliggörande av mål, bygga grunderna för en god samarbetsmiljö med hög psykologisk trygghet, samt individuell utveckling med coaching. 


Med Patriks hjälp har vi kickstartat arbetet i den nya ledningsgruppen och snabbt fått upp nivån dit vi ville. Vi har fått precis de förutsättningar och verktyg vi behöver för att fortsätta utvecklingen av såväl ledningsgruppen som verksamheten i dess helhet. Vi har dessutom haft väldigt roligt på resans gång!

Tony Seljeseth, Driftschef
REMA Distribusjon Narvik

Patrik arbetade med vår ledningsgrupp i flera omgångar under ett par års tid. 
Uppdraget var att stärka oss som chefer samt att förbättra samarbetet inom ledningsgruppen.
Vi fick handfast facilitering i ledningsgruppen kring upprättandet av beteendenormer och effektiv kommunikation. 

Med Patriks hjälp kunde vi tillsammans bygga ett kommunikationsklimat där alla kunde komma till tals med sina tankar och idéer. Efter hans träffar med oss, såg vi hur viktigt det var att ha tydliga metoder för att kunna diskutera, reflektera och fatta beslut på ett konstruktivt sätt som grupp.
Även om vi hade det bra innan så tog vi avgörande steg framåt och är tacksamma för hans insatser.

Ingela Mohlin, Enhetschef/Verksamhetschef HSL

Stockholms stad

Jag har haft stor glädje av Patriks kunskaper som coach, i min roll som chef samt som handledare och facilitator till chefsgruppen. 
Han är en bra lyssnare som utmanar med sina frågor. Han delar generöst med sig av tips och användbara modeller om ledarskap och effektivt teamarbete samt har en stark processnärvaro och fångar skickligt upp hinder och möjligheter för samarbetet som uppkommer i stunden.
Jag kan rekommendera honom varmt till andra som vill ha hjälp att ta nästa steg vidare i sin utveckling.

Solfrid Flateby, Kommunikationsdirektör (dåvarande) 

Reitangruppen (7Eleven, Pressbyrån, REMA 1000, m fl bolag)

Patrik och hans kollegor arbetade tätt tillsammans med oss som kund i ett värderingsinriktat chefsutvecklingsuppdrag. Uppdraget pågick under flera månader och innefattade flera chefsnivåer.


Vi ville nå ut till alla chefer i Reitangruppen med våra värdeord och vad de konkret stod för, vilket skulle utgöra grunden för det ledarskap vi ville praktisera. Patrik var väldigt lyhörd och närvarande i kontakten med cheferna och bistod med kloka inlägg och kompetens i faciliteringen under uppdraget. Jag rekommenderar honom varmt för liknande uppdrag.

Jonatan Hyltén Jöhnk, People & Organization Partner
Dassault Systèmes

Patrik är tydlig, noggrann och mycket kunnig inom sin profession. Jag och Patrik samarbetade kring en utbildning om social- och organisatorisk arbetsmiljö, som gick mycket bra. 


Patrik lyssnar aktivt och ställer frågor för att förstå, vilket gör honom lätt att samarbeta med. Patrik tog ett helhetsansvar för utbildningen och jag är mycket nöjd med resultatet.

Anne Lindahl, Resultatenhetschef 

Södertälje kommun

Patrik skapade ett tillåtande klimat, vilket var avgörande för att gruppens medlemmar skulle våga vara öppna och ärliga.


Han var lika nyfiken på alla och lyckades avdramatiserade att jag som chef var med under utvecklingsarbetet med gruppen – vilket också var en stor bidragande faktor till att det blev bra, eftersom det fanns många tankar och föreställningar om mig som ledare.

Björn Ruborg, HR konsult/Kundansvarig

Arbetslivsresurs

Patrik har gjort ett antal uppdrag hos oss under flera års tid. Samarbetet pågår fortfarande. Föreläsningar, coaching av enskilda chefer samt ledningsgruppsutveckling. 


Han möter personer där de är och förmår beskriva komplicerade processer på ett enkelt sätt. Han är bra på att fånga upp det som verkligen gör skillnad hos grupper och individer. I mötet med chefer bidrar han till att skapa utrymme för öppenhet, prestigelöshet och eftertanke.

Hans insatser får genomgående höga betyg. 

Magnus Campelo, VD 

Lexicon Affärsutbildning Stockholm & Lexicon Mälardalen

Patrik och Lexicon Affärsutbildning har ett flerårigt samarbete där Patrik utför uppdrag i Lexicons regi som utbildare.

Våra kunder har på alla uppdrag varit nöjda med de träningar Patrik genomfört, exempelvis utbildningen ”Leda samtal” för chefer på olika nivåer.


Som person så är Patrik en jordad, trevlig och kompetent person som tar sina uppdrag på fullaste allvar och med precision förbereder och levererar på högsta nivå.

Staffan Agesand, Kanslichef

S:t Matteus församling

Svenska kyrkan

Jag har samarbetat med Patrik vid flera tillfällen i olika team i såväl förebyggande och utvecklande frågor som i knepiga situationer.
Patrik har alltid varit lyhörd och träffsäker. Det har varit tryggt att ta hjälp av Patrik.

Nina Hultqvist, Konsultchef

Previa Södertälje

Patrik har hållit föredrag hos oss som har varit väldigt uppskattade, bland annat om ”Modigt ledarskap” och ”Balans och hälsa i arbetslivet”.
Han har även hållit workshops om teamsamarbete, där han belyst hindrande och främjande faktorer.

En framgångshistoria

Kunder kontaktar ofta nyström psykologi ab med en ganska vag idé om vad de behöver. Så var det även i detta projekt. Vi kunde gå rakt in med vår expertis och urskilja specifika affärsområden som behövde förbättras för att företaget skulle kunna växa och utvecklas. Idag går det mycket bra för företaget och vi är stolta över att ha varit en del av den processen.

Att vända blad

Våra kunder har ofta allt de behöver för att lyckas. De behöver bara resurser och stöd för att göra strategiska framsteg. Vi jobbade på det här projektet under många månader och slutresultatet var verkligen spektakulärt. I och med vår konsekventa och transparenta kommunikation kunde vår kund avancera och göra stora framsteg.

bottom of page