top of page
Conversation_edited.jpg

Feedback från kunder

Kunder: Projekt

LAYHER AB

Gustaf von Segebaden, VD Layher AB

Patrik arbetade med vår nya ledningsgrupp under ett års tid. Uppdraget var att skapa en grund för oss att bygga vidare på. Fokus har legat på tydliggörande av mål, bygga grunderna för en god samarbetsmiljö med hög psykologisk trygghet, samt individuell utveckling med coaching. 


Med Patriks hjälp har vi kickstartat arbetet i den nya ledningsgruppen och snabbt fått upp nivån dit vi ville. Vi har fått precis de förutsättningar och verktyg vi behöver för att fortsätta utvecklingen av såväl ledningsgruppen som verksamheten i dess helhet. Vi har dessutom haft väldigt roligt på resans gång!

ISS

Ewa Grimhall, chef ISS

Jag har haft förmånen att få stöd och coaching från Patrik gällande processstöd och verktyg för verksamheten. Hans expertis och engagemang har varit ovärderliga för mig och mitt team.


Patrik har en unik förmåga att förstå våra behov och utmaningar, och han har alltid varit redo att erbjuda praktiska lösningar som hjälper oss att förbättra våra processer. Hans kunskap om verksamhetsverktyg är imponerande, och han har kunnat anpassa dessa verktyg till våra specifika behov.


Vad jag uppskattar mest med Patrik är hans positiva inställning och hans vilja att alltid hjälpa. Han är alltid tillgänglig när vi behöver honom, och han tar sig tid att förklara komplexa koncept på ett sätt som är lätt att förstå.


Sammantaget har mitt samarbete med Patrik varit en mycket positiv upplevelse. Jag rekommenderar starkt hans tjänster till alla som söker expertis inom chefstöd och coaching.

FALCK

Nina Hultqvist, Konsultchef

Previa Södertälje

Patrik har hållit föredrag hos oss som har varit väldigt uppskattade, bland annat om ”Modigt ledarskap” och ”Balans och hälsa i arbetslivet”.
Han har även hållit workshops om teamsamarbete, där han belyst hindrande och främjande faktorer.

SOLNA STAD

Jeanette Bergström, verksamhetschef Humaniora Vård och Omsorg, Solna stad

Under planeringsdagen med min ledningsgrupp hade Patrik en bra blandning av teori och praktiska övningar. 
Personalen kunde hålla fokus, det gavs lagom med tid för de coachande övningar vi hade. Vi fick med oss verktyg för att kunna vända motarbetade till medarbetare. 
Stort tack!

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Anne Lindahl, Resultatenhetschef 

Södertälje kommun

Patrik skapade ett tillåtande klimat, vilket var avgörande för att gruppens medlemmar skulle våga vara öppna och ärliga.


Han var lika nyfiken på alla och lyckades avdramatiserade att jag som chef var med under utvecklingsarbetet med gruppen – vilket också var en stor bidragande faktor till att det blev bra, eftersom det fanns många tankar och föreställningar om mig som ledare.

REMA

Tony Seljeseth, Driftschef
REMA Distribusjon Narvik

Patrik arbetade med vår ledningsgrupp i flera omgångar under ett par års tid. 
Uppdraget var att stärka oss som chefer samt att förbättra samarbetet inom ledningsgruppen.
Vi fick handfast facilitering i ledningsgruppen kring upprättandet av beteendenormer och effektiv kommunikation. 

Med Patriks hjälp kunde vi tillsammans bygga ett kommunikationsklimat där alla kunde komma till tals med sina tankar och idéer. Efter hans träffar med oss, såg vi hur viktigt det var att ha tydliga metoder för att kunna diskutera, reflektera och fatta beslut på ett konstruktivt sätt som grupp.
Även om vi hade det bra innan så tog vi avgörande steg framåt och är tacksamma för hans insatser.

STOCKHOLMS STAD

Ingela Mohlin, Enhetschef/Verksamhetschef HSL

Stockholms stad

Jag har haft stor glädje av Patriks kunskaper som coach, i min roll som chef samt som handledare och facilitator till chefsgruppen. 
Han är en bra lyssnare som utmanar med sina frågor. Han delar generöst med sig av tips och användbara modeller om ledarskap och effektivt teamarbete samt har en stark processnärvaro och fångar skickligt upp hinder och möjligheter för samarbetet som uppkommer i stunden.
Jag kan rekommendera honom varmt till andra som vill ha hjälp att ta nästa steg vidare i sin utveckling.

REITANGRUPPEN

Solfrid Flateby, Kommunikationsdirektör (dåvarande) 

Reitangruppen (7Eleven, Pressbyrån, REMA 1000, m fl bolag)

Patrik och hans kollegor arbetade tätt tillsammans med oss som kund i ett värderingsinriktat chefsutvecklingsuppdrag. Uppdraget pågick under flera månader och innefattade flera chefsnivåer.


Vi ville nå ut till alla chefer i Reitangruppen med våra värdeord och vad de konkret stod för, vilket skulle utgöra grunden för det ledarskap vi ville praktisera. Patrik var väldigt lyhörd och närvarande i kontakten med cheferna och bistod med kloka inlägg och kompetens i faciliteringen under uppdraget. Jag rekommenderar honom varmt för liknande uppdrag.

DASSAULT SYSTÉMES

Jonatan Hyltén Jöhnk, People & Organization Partner
Dassault Systèmes

Patrik är tydlig, noggrann och mycket kunnig inom sin profession. Jag och Patrik samarbetade kring en utbildning om social- och organisatorisk arbetsmiljö, som gick mycket bra. 


Patrik lyssnar aktivt och ställer frågor för att förstå, vilket gör honom lätt att samarbeta med. Patrik tog ett helhetsansvar för utbildningen och jag är mycket nöjd med resultatet.

ARBETSLIVSRESURS

Björn Ruborg, HR konsult/Kundansvarig

Arbetslivsresurs

Patrik har gjort ett antal uppdrag hos oss under flera års tid. Samarbetet pågår fortfarande. Föreläsningar, coaching av enskilda chefer samt ledningsgruppsutveckling. 


Han möter personer där de är och förmår beskriva komplicerade processer på ett enkelt sätt. Han är bra på att fånga upp det som verkligen gör skillnad hos grupper och individer. I mötet med chefer bidrar han till att skapa utrymme för öppenhet, prestigelöshet och eftertanke.

Hans insatser får genomgående höga betyg. 

LEXICON AFFÄRSUTBILDNING

Magnus Campelo, VD 

Lexicon Affärsutbildning Stockholm & Lexicon Mälardalen

Patrik och Lexicon Affärsutbildning har ett flerårigt samarbete där Patrik utför uppdrag i Lexicons regi som utbildare.

Våra kunder har på alla uppdrag varit nöjda med de träningar Patrik genomfört, exempelvis utbildningen ”Leda samtal” för chefer på olika nivåer.


Som person så är Patrik en jordad, trevlig och kompetent person som tar sina uppdrag på fullaste allvar och med precision förbereder och levererar på högsta nivå.

SVENSKA KYRKAN

Staffan Agesand, Kanslichef

S:t Matteus församling

Svenska kyrkan

Jag har samarbetat med Patrik vid flera tillfällen i olika team i såväl förebyggande och utvecklande frågor som i knepiga situationer.
Patrik har alltid varit lyhörd och träffsäker. Det har varit tryggt att ta hjälp av Patrik.

bottom of page