top of page

Chefen som informationsprocessor

Uppdaterat: för 5 dagar sedan

Som chef får du ta del av mycket information och ditt sätt att hantera den påverkar medarbetarnas motivation, fokus och effektivitet. Informationen kan komma utifrån organisationen, från ledningen eller från andra avdelningar. Den kan också komma inifrån din egen medarbetargrupp, som i exemplet nedan. Det sker också hela tiden nya saker i en organisation som behöver göras begripligt och som kan påverka det dagliga arbetet. Oavsett vilket så är det viktigt att processa informationen innan den förmedlas vidare till medarbetarna. Jag har exempel från ett coachingsamtal med en relativt ny chef, som belyser hur olika en grupp kan tänka och reagera på en händelse.


Chefen var bekymrad över en av hennes medarbetare, en nyanställd tjugofemårig kvinna. Det som oroade henne var att h