top of page

Psykologisk trygghet - för effektivt teamsamarbete

Uppdaterat: 24 okt. 2022

Vi vill vara kompetenta och duktiga på det vi gör. På arbetsplatsen vill vi visa upp våra positiva sidor; självständighet, driv, samarbetsvilja, flexibilitet och öppenhet. Men många av oss är rädda för att denna fasad eller image vi har ska krackelera och att vår osäkerhet och våra tillkortakommanden ska komma fram. Denna rädsla kan få stora konsekvenser i form av outnyttjad kapacitet hos gruppen och organisationen. Vi vill ju att vårt team och hela verksamheten ska gå bra och utvecklas. Men vad är vi beredda att göra för att bidra till det?Vilken kultur och vilket arbetsplatsklimat krävs och vad kan det finnas för eventuella hinder att ta sig förbi?