top of page

EFFEKTIV ARBETSGRUPP

Samarbete och trivsel

Vilka är grunderna för framgångsrikt samarbete och en hög nivå av trivsel i arbetsgrupper? Vad gör att vi i grupp mobiliserar ansvarskänsla, energi och engagemang? Vilka hinder finns för grupputveckling och hur kan hindren passeras? Samarbetet är det primära fokusområdet, metoden lösningsorienterad.  

Önskar ni öka effektiviteten i teamet med hjälp av strukturerade teamdebriefs? Läs mer här om vilka effekter det har visat sig ha.

Är du nyfiken på vilken typ av processövningar man kan använda för att arbeta utvecklande med team? Här kan du se exempel

möte
Effektiv arbetsgrupp: Om
bottom of page