top of page

EFFEKTIV LEDNINGSGRUPP

Samspel, reflektion och beslut

Hur ska ledningsgruppens potential utnyttjas bättre?

Jag har sedan ungdomen, då jag var aktiv inom lagidrott, intresserat mig för hur man kan vässa gruppers förmåga att höja sig tillsammans. Samtidigt har jag förvånats över att många andra  inte verkar tänka på det. Fokus hamnar istället på det andra saker och man tar inte reda på HUR resultat verkligen uppnås. Det gör att det hos många grupper finns en dold potential. Den potentialen vill jag få fatt i tillsammans med din grupp. 


Här kommer några exempel på hur den potentialen kan utnyttjas bättre:

  • psykologisk trygghet och tillit - för att säkerställa delaktighet (kollektiv intelligens) samt flödet av kritiska tankar, goda idéer, lärande historier om fel och misstag

  • mer tid för reflektion och utvärdering - så att vi lär av igår och ändrar fokus för imorgon

  • precision i kommunikation

  • struktur samt balans mellan bredd och djup i perspektiv för effektivt beslutsfattande

  • lyhört samspel för att tillvarata den samlade kunskapen i gruppen

​​​

Vid behov används ett forskningsbaserat verktyg som heter Team Pro

Kollegor i möte
Effektiv ledningsgrupp: Om
bottom of page