top of page

KARTLÄGGNING

Precis behovsanalys - precision vid utförande av insats = NYTTA

​Reaktivitet kostar pengar och onödigt lidande.

Preventivt tänkande är bra, men räcker inte, eftersom det handlar om att förhindra dåliga saker.

Proaktivitet handlar om handling. En vilja att bygga en stark, hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö, där människorna är i fokus. Deras hälsa, trygghet och prestation. För det behövs ett tryggt ledarskap, med ansvarstagande, inspirerande förebilder, som är duktiga på kommunikation. Med en kartläggning kan ni vara proaktiva eftersom ni får ett handlingsunderlag utifrån er unika situation.

En kartläggning ger information om

NULÄGE

UTMANINGAR

UTVECKLINGSBEHOV 

framåt, oavsett om det finns pågående samarbetssvårigheter eller om det är en god arbetsmiljö, som ni vill ska bli ännu bättre.

 • Kartläggning av samarbetsmiljö  

  OSA 

  med 

  Mindtemp


 • Kartläggning av ledningsgrupp eller arbetsgrupp med 

  Team Pro


 • Kartläggning av chefer med 

  Lead Forward


 • Har ni gjort en egen kartläggning eller medarbetarundersökning men vill ha hjälp med analys och åtgärder för att stärka arbetsmiljön samt för att öka välmående, trivsel och samarbete? Ta kontakt, så hjälper vi till. Ibland kompletterar vi det med semistrukturerade intervjuer för att bli ännu mer precisa i våra åtgärdsförslag.


Standing Meeting
Kartläggning: Om
bottom of page