top of page

Optimism räcker inte för att nå uppsatta mål

Uppdaterat: 22 sep. 2023


I vårt samhälle sägs det att vi har alla möjligheter, vi kan göra vad vi vill, vi kan bli vad vi vill, om vi bara tänker positivt så kan vi lyckas.


Från dröm till handling

Men många av oss brottas med stora svårigheter att få saker gjorda. Vi drömmer ofta och stort men ingenting händer. Istället kastar vi oss mellan diverse tillfälliga handlingar och nycker som inte leder någonstans. Vi riskerar att bli uppgivna eller rent av apatiska eftersom drömmarna inte realiseras.


Mentalt kontrasterande

Mentalt kontrasterande är en spännande metod, som forskaren och psykologiprofessorn Gabriele Oettingen beskrivit, för att optimismen verkligen ska ha en effekt på motivation och energinivå. Det handlar om att kombinera drömmandet med att spalta upp vad som ligger i vägen för att vi ska nå våra mål. Det kan tyckas ta energi men när vi funderar på hur vi ska agera för att ta itu med hindren ökar i själva verket vår energi. När vi som nästa steg specificerar aktioner vi ska ta för att övervinna hindren ökar vår energi och motivation ytterligare.


Det finns vissa likheter mellan ältare och drömmare - verkligheten är inte så mycket i fokus. Ältaren tar inte in och till sig av positiva verkliga möjligheter, drömmaren tar inte in och itu med verkliga hinder och svårigheter. Båda står och stampar på samma ställe. Oettingens forskning har visat att positivt tänkande många gånger misslyckas, eftersom det kan handla om att stanna i drömmandet och att undgå det konstruktiva, energigivande mötet med verklighetens hinder och hur de kan överkommas.


Positiv psykologi

Jag har länge intresserat mig för, arbetat med, hållit utbildningar om Positiv psykologi och däribland studiet av optimism, där Martin Seligman är en förgrundsfigur. Han har primärt fokuserat på positiva förväntningar utifrån upplevda erfarenheter. Oettingens forskning kompletterar Seligmans genom att intressera sig för drömmar om framtiden. Hon har forskat om fantiserandets effekt och hur det i kombination med verkligheten kan skapa en kraftfull metod; mentalt kontrasterande.


Praktiska steg

Steg för steg-guide för att praktisera mentalt kontrasterande följer här:

  • Föreställ dig en önskan, något du verkligen vill ska ske. Avsätt tid att verkligen fundera på och fantisera kring vad du önskar dig.

  • Vad skulle din önskan innebära, som bäst, för dig? Hur skulle det kännas för dig att uppnå din önskan?

  • Föreställ dig vad som hindrar dig från att lyckas? Det kan vara helt olika saker, spalta upp dem och gör en lista på hinder.

  • Ta ett steg i taget, hinder för hinder. Skriv OM ...(hinder) så GÖR jag följande. På så sätt har du skapat en struktur för att möta och överkomma de realistiska hinder du upplever finns.


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page