top of page
Om : Welcome
Patrik_edited.jpg

Bakgrund - Grundsyn - Vision

Nyström Psykologi AB startades 2017 av mig Patrik Nyström, för att jag genom åren sett vilken potential det finns för ledningsgrupper och team att, med en relativt liten puff i rätt riktning, ta flera steg framåt i sitt samarbete och därmed resultat.


Jag har 20 års erfarenhet av att coacha och utveckla chefer och medarbetare utifrån ett psykologiskt perspektiv och ute i arbetslivet finns ett behov av att stärka färdigheter som rör kommunikation, samarbete och beslutsfattande. Jag var under 4 år ordförande i Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer och var bland annat med som remissinstans under utvecklandet av OSA 2015:4.


Min utgångspunkt i arbetet är att tillföra kunskap, öka självförståelsen samt att träna färdigheter. Jag arbetar så nära verksamheten som möjligt, med reella case, som ger omedelbar nytta. Allt med syfte att öka trivsel och prestation hos chefer och medarbetare i er organisation.

Till min hjälp har jag, vid större uppdrag, ett nätverk av andra erfarna organisationspsykologer.

Min vision och strävan är att förbättra ledarskap och teamarbete i svenskt arbetsliv, genom att höja den psykologiska kompetensen. Att få vara med och skapa fler arbetsplatser där människor både trivs och når framgång.


Min människosyn är att var och en av oss har en inneboende vilja till utveckling. Hos vissa är den tydlig, hos andra behövs mer kunskap, insikt och/eller en puff i rätt riktning för att viljan ska framträda. Därefter handlar det om att ta reda på vilka färdigheter som behöver förbättras och tränas på. Rent metodologiskt är jag utbildad inom flera områden och arbetar integrativt, dvs anpassar teori och arbetssätt utifrån behov och situation. Jag utgår i mitt arbete ifrån forskning inom arbetspsykologi samt modern ledarskapsforskning. 

Hur jobbar jag?

1. Uppdragsdialog

2. Kartläggning av utvecklingsbehov

3. Design av insatspaket

4. Utvärdering

5. Uppföljning

Hör av dig och berätta om era utmaningar! 

Patrik Nyström, leg psykolog

Expert Samarbete/Kommunikation för tidningen Allt om arbetsmiljö

Medlem i Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer

samt i ISCP (International Society for Coaching Psychology) och SACP (Swedish Association for Coaching Psychologists)

Om : Welcome

EFFEKT OCH NYTTA

Målet är att ge effekt och nytta för din organisation. Både på kort och lång sikt.

Tydlighet är en nyckel för att nå dit:

Syfte

Varför gör vi det här? Vilka förändringar vill vi se efter en insats?

Innehåll

Vad behöver ingå? Vilka färdigheter ska vi utveckla?

Form

Hur vill vi göra det? Kan vi använda resurser från organisationen för att insatsen ska bli bättre förankrad?

Tid

Planering, utförande, utvärdering, uppföljning. Vilket tidsspann är lämpligt? Vilken frekvens på insatserna?

Rum

På arbetsplatsen eller på konferensanläggning? IRL, digitalt?

Föredrag_edited.jpg
Om : Om

KONTAKT

Hör av dig om du vill ha hjälp med ledningsgruppsutveckling eller teamutveckling.

Kungsklippan 17a, 112 25, Stockholm

+46 702 427 946

  • LinkedIn

Tack för ditt meddelande!

Business Meeting
Om : Contact
bottom of page