top of page

Hur du lyckas med dina samtal

Uppdaterat: 10 maj 2022

Alla har vi varit med om samtal som lämnat efter sig en bitter eftersmak, där en stor orsak till den negativa upplevelsen beror på att vi inte upplevt oss ordentligt sedda eller förstådda av den andre. Vi har också alla upplevt den energi och den stärkande erfarenheten av det motsatta, ett samtal där vår person uppskattas, där vår kompetens bekräftas, där vi känner oss som en del av ett sammanhang. Styrkan i det senare exemplet tror jag många håller med om och nästan lika många dagligen glömmer bort.


För det finns så många distraktionsmoment i vår tid, som avlägsnar oss ifrån en av de viktigaste förmågorna för att lyckas med ett samtal, nämligen närvaron. Här och nu. Jag tänker beskriva denna förmåga och några andra, som jag anser bidrar till att hantera utmaningarna och möjligheterna i samtalet. Lyckade samtal har potential att öka lojaliteten, produkti