top of page

Självledarskap - konkreta strategier för att lyckas

Uppdaterat: 24 okt. 2022

Vi drömmer om hur vi vill leva. Vi vill saker. Vi strävar mot olika mål. Vi stöter på motgångar. För vissa går det bra, de uppfyller sina mål och planer. För andra går det mindre bra, de ser sina drömmar tyna bort utan att realiseras. En del lyckas men får betala ett högt pris i form av stress och oro. Men det finns strategier som hjälper oss att lyckas samtidigt som vi har det bra på vägen.


Det finns ett uttryck som lyder "vissa har det", som jag skulle vilja ändra till "vissa gör det". För även om vi föds med olika förutsättningar genetiskt, så handlar det mesta om att faktiskt göra saker som leder till önskat resultat. Att drömma eller sätta mål utan att ha en realistisk bild av vad som krävs och hinder på vägen, leder sällan till något. Läs gärna mer i min artikel Optimism räcker inte för att nå uppsatta mål


Attributionsstil - inte hur vi har det utan hur vi tar det

En grundfaktor som påverkar vår tro på oss själva, vår nivå av stress och oro samt vår benägenhet att försöka lära oss nya saker, är vilken attributionsstil vi använder. En person med pessimistisk attributionsstil kan säga "Jag är ingen bra förälder" där en person med optimistisk attributionsstil skulle säga "Jag har spenderat för lite tid med min dotter". Läs mer om inlärd optimism, Martin Seligmans forskning.


Hur kan du leda dig själv på ett sätt som genererar ett önskat resultat? Här följer 6 konkreta tips, som har stöd i forskning:


Processfokus

Många gör det svårt för sig genom att fokusera på resultatet, som kan upplevas avlägset och svårt att nå. Resultatfokus skapar lätt prestationsångest. Så länge resultatet uteblir är du inte bra nog. Om ditt mindset snarare är att utvecklas och bli bättre, kommer du ha större framgång, och resan dit blir mer meningsfull. Resan kan innehålla stunder av osäkerhet och motgångar, men ditt fokus är i närtid, på nästa steg - inte slutsteget. Det ger dig ett lugn och ett fokus; framåt. Ett fokus på rörelsen framåt ökar möjligheten att lyckas nå målet. Du söker efter de delar som behöver utvecklas för att lära och ta steg framåt. Inom idrotten är processfokus en grundförutsättning för framgång.


Fokusera på vad du GÖR, inte på vad du inte gör

Det är lätt att jag blir besviken på mig själv när saker inte går som jag hade tänkt. Träningen tre dagar i veckan, blev bara en gång, eftersom jag var bortrest och hade svårt att få till det. Eller målet att minska fettintaget gick inte bra eftersom jag var på två fester förra veckan. Jag kommer att påverkas negativt av min motgångsupplevelse. Om jag väljer att räkna bra beteenden, och så att säga lägger dem på hög, har jag en större möjlighet att boosta mig själv. Målen som du sätter bör också vara positivt formulerade och konkreta. Om du exempelvis har för mycket på jobbet och kollegorna vill ha med dig på olika projekt, är det exempelvis effektivare att tänka "Jag ska köpa mig tid genom att rutinmässigt be kollegorna återkomma nästa dag" än "Jag ska inte delta i så många projekt framöver".


Var konkret när du sätter mål

Många säger att de har som mål att äta hälsosammare. Men ett löst definierat mål kommer inte att vara lika lätt att uppnå. Om målet istället uttalas "Jag ska äta grönsaker tre dagar per vecka" blir det lättare att se att jag lyckas. Jag kan också lättare utvärdera om jag ska höja eller sänka ambitionsnivån. Det blir svårare om jag tänker "jag ska försöka få till en bättre relation till min mamma" och lättare om jag är konkret och tänker "jag ska ringa min mamma en gång i veckan".


Var tålmodig

Mycket forskning stödjer betydelsen av att inte ge upp. Här följer några saker som ökar din förmåga till tålmodighet: Att försöka, att hålla i även när det är jobbigt, att planera och sätta upp bra strategier. Många tror att det handlar om en medfödd förmåga, att de saknar det som krävs. Istället är det mer konkreta beteenden som ska till, som bidrar till uthålligheten.


Utvärdera distansen till målet regelbundet

Vi behöver veta hur det går. Vi behöver få information om vad som tar oss närmare målet och vad som hindrar oss. Ibland kan den här typen av självmonitorering få oss att känna oss mindre bra, om det är så att vi inte har kommit så långt. Koo & Fishbach har forskat kring effekterna av olika typer av validering, rörande hur mycket vi har åstadkommit och hur långt vi har kvar. Men slutsatsen är tydlig; feedback är nödvändigt.


Skapa goda vanor med "om-så planering"

Ett sätt att bygga bra vanor, stå emot frestelser och samtidigt motverka prokrastinering är att använda om-så planering. Om det är tisdag, tar jag ut soporna, om jag är hemma före 17 ska jag skriva en halv sida på projektet. Den här typen av konsekvensplanering hjälper effektivt till att mota olika typer av distraktionsmoment som dyker upp för oss dagligen. Istället för att tänka att jag ska vara mer produktiv så lyckas jag bättre om jag tänker att jag ska jobba en halvtimme varje måndag och onsdag före middag. Istället för att "äta mindre" ska jag "beställa kaffe när dessertmenyn kommer".


Senaste inlägg

Visa alla

Bakom fasaden

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page